Meld een klacht - wve

Andere vraag of klacht?

Heeft u een klacht of is onze dienstverlening niet als prettig ervaren? Dan komen wij graag met u in contact. 

Klachtenprocedure

Ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de Ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de Wederpartij een meer uitvoerig antwoord kan verwachten. Bekijk de volledige klachtenprocedure in onze algemene voorwaarden hier.