We zijn aan het vernieuwen, Maar we zijn er nog voor jou!

Bij Wij Vergelijken Energie zijn we druk bezig met het opfrissen van onze website, zodat we jou nog beter kunnen helpen. Terwijl we ons best doen om alles in de puntjes klaar te maken, blijven we gewoon bereikbaar en klaar om jou te ondersteunen bij al je energievergelijkingsvragen. Blijf deze plek in de gaten houden voor updates en bedankt voor je geduld tijdens deze spannende tijd.

Vraag hier direct je beste prijs aan!

We nemen op werkdagen binnen 3 uur contact met je op.

Liever zelf contact? Bel met 024-2020959

Waarom wVE

Wat kunnen wij voor jou betekenen?

Wij willen de wereld van energiecontracten transparant en eerlijk maken. Het team van Wij Vergelijken Energie heeft aandacht voor jouw situatie en kijkt samen wat het beste past bij jou.

Ons netwerk bestaat uit meer dan 70 partners die voor jou door heel Nederland klaar staan. Zij komen graag met je in contact om je te adviseren over energie, telefonie, internet en duurzame energie.

Verwacht geen snelle verkooppraatjes, maar een oprecht en eerlijk advies.

Heb je een klacht? Bel dan 02402020959.

Een van onze teamleden helpt je graag verder.

Onze klantenservice

Bel ons op 024-2020959

Elke werkdag bereikbaar van 10:00-17:00.

Zekerheden van WVE

Voordelen

Wat zijn de voordelen van WVE?

WVE is volledig onafhankelijk en monitort prijzen van bijna alle energieleveranciers en kan hierdoor altijd een gepaste aanbieding voor u maken.

Nadat een energiecontract is afgesloten hoeft u de prijzen niet meer zelf in de gaten te houden, WVE doet dit voor u.  Als de energieprijzen dalen zal WVE contact met u op nemen om een betere deal voor te realiseren. De keuze is vervolgens uiteraard geheel aan u.

U hoeft niet langer in de slag met de vele aanbieders die u telefonisch of aan de voordeur benaderen. U bent verzekerd van de meest gunstige tarieven en voorwaarden.

Op langdurige energiecontracten is vaak een boeteclausule van toepassing. Ook dat is geen probleem, WVE werkt met een geavanceerd computersysteem, dit registreert wanneer er een betere deal gemaakt kan worden zonder dat daar kosten aan verbonden zijn.

Werken bij WVE

🌟 Vacature: Content/Social Media Marketeer 🌟

WVE – Wij Vergelijken energie is een toonaangevend intermediar op de energiemarkt, gespecialiseerd in het vergelijken van energiecontracten voor consumenten en ondernemers. Onze enthousiaste vertegenwoordigers gaan langs bij klanten thuis of op de zaak om hen te voorzien van de beste energieoplossingen. 

Ter versterking van ons team zijn we op zoek naar een getalenteerde Content/Social Media Marketeer met ervaring in het maken van WordPress-websites.

🔍 Functieomschrijving:

Als Content/Social Media Marketeer bij WVE ben je verantwoordelijk voor het creëren en beheren van boeiende content op verschillende online platforms. Je hebt een passie voor het schrijven van blogs, bent bedreven in social media beheer en hebt ervaring met het werken met AI-tools zoals ChatGPT. Daarnaast ben je bekend met Adobe Photoshop en in staat om aantoonbare resultaten te behalen.

👉 Verantwoordelijkheden:

🎯 Vereisten:

💼 Wat bieden wij:

🌈 Wil jij deel uitmaken van ons enthousiaste team en meewerken aan het succes van WVE? Stuur dan je CV en motivatiebrief naar ons op en wie weet word jij onze nieuwe Content/Social Media Marketeer! We kijken uit naar je sollicitatie! 💌

Vereniging of stichting

Versterk jouw vereniging met WVE!

WVE Verenigingen is opgezet met als insteek de verenigingen in Nederland gezond te houden. Daarom zijn wij een initiatief gestart waarin een deel van de opbrengst voor het afsluiten van het contract, die door een van de leden, supporters of aanhang wordt aangebracht, terugvloeit in de vereniging. Dankzij dit initiatief streven wij ernaar de club gezond te houden en zelfs te laten groeien.

Als jouw vereniging of stichting een financieel steuntje in de rug kan gebruiken, staan we bij ‘Wij Vergelijken Energie’ klaar om te helpen. Nieuwsgierig? Vul het formulier in met de gegevens van jouw organisatie en je contactinformatie. We nemen dan persoonlijk contact met je op om de mogelijkheden te bespreken.

Onze vertegenwoordigers

Bij Wij Vergelijken Energie zijn we meer dan gewoon een team, we zijn een familie van toegewijde energie-experts. Onze vertegenwoordigers zijn de motor achter onze dienst, altijd klaar om jou de weg te wijzen in de complexe wereld van energie.

Reseller worden

Word partner van WVE

WVE heeft een uniek platform met de beste proposities en duurzame producten zodat jij altijd een divers aanbod tot jouw beschikking hebt. Ook maken wij proposities op maat, interesse? Meld je aan!

WhatsApp-Image-2021-01-30-at-20.23.50.jpeg

Reviews

Wat onze klanten zeggen

Sam | Waterdicht
Sam | Waterdicht
Lees verder
Super geholpen door WVE bij het afsluiten van ons energiecontract! Zeker een aanrader!
Noelle Zarges
Noelle Zarges
Lees verder
Goed en betrouwbaar contact! Toen ik helaas opgelicht werd door een zzp-er heeft WVE mij goed geholpen en alles vergoed.
  Severin Sejfulan
Severin Sejfulan
Lees verder
Een zeer prettige sfeer en samenwerking! WVE denkt mee helpt je ontwikkelen en groeien en ondersteund daar waar nodig is!
Thomas Hoekman
Thomas Hoekman
Lees verder
Vriendelijk, snel en professioneel geholpen door de mannen van WVE!
WVE is volledig onafhankelijk en controleert de prijzen van bijna alle energieleveranciers en kan je daarom altijd een passend aanbod doen.

Contact

© 2023 WVE. Alle rechten voorbehouden – Website in ontwikkeling door Redframe Development

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

WVE – Wij Vergelijken Energie

Artikel 1 – Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 

 • WVE B.V.: gedefinieerd in artikel 2 van deze algemene voorwaarden;
 • Wederpartij: degene die door ondertekening van een geschrift of op andere wijze de gelding van deze algemene voorwaarden heeft aanvaard;
 • Leverancier: een leverancier van gas en/of elektriciteit;
 • Ondernemer: de onderneming als omschreven in artikel 2 van deze algemene voorwaarden;
 • Duurzame gegevensdrager: elk hulpmiddel – waaronder ook begrepen e-mail – dat de Wederpartij of Ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging of gebruik gedurende een periode die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie is bestemd, en die ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;
 • Duurovereenkomst: een overeenkomst die strekt tot de regelmatige levering van zaken, diensten en/of digitale inhoud gedurende een bepaalde periode;
 • Overeenkomst buiten de verkoopruimte: iedere overeenkomst tussen Ondernemer en Wederpartij, die:
 

1°. wordt gesloten in gelijktijdige persoonlijke aanwezigheid van de handelaar en de Wederpartij op een andere plaats dan de verkoopruimte van de handelaar of waarvoor door de Wederpartij een aanbod is gedaan onder dezelfde omstandigheden;

2°. wordt gesloten in de verkoopruimte van de handelaar of met behulp van een middel voor communicatie op afstand, onmiddellijk nadat de Wederpartij persoonlijk en individueel is aangesproken op een plaats die niet de verkoopruimte van de handelaar is, in gelijktijdige persoonlijke aanwezigheid van de handelaar en de Wederpartij; of

3° wordt gesloten tijdens een excursie die door de handelaar is georganiseerd met als doel of effect de promotie en de verkoop van zaken of diensten aan de Wederpartij;

 • Aanvullende overeenkomst: een overeenkomst waarbij een Wederpartij zaken of diensten verwerft in verband met een overeenkomst buiten de verkoopruimte, en deze zaken of diensten door de Ondernemer worden geleverd of door een derde partij op basis van een afspraak tussen die derde partij en de Ondernemer;
 • Inkoopovereenkomst: overeenkomst tussen Wederpartij en één of meer leveranciers, waarbij de Wederpartij van Leverancier(s) gas- en/of elektriciteit koopt; 
 • Wederpartij: degene die door ondertekening van een geschrift of op andere wijze de gelding van deze algemene voorwaarden heeft aanvaard;
 • Dag: kalenderdag;
 • Volmacht: machtiging van Wederpartij aan WVE B.V. om overeen gekomen zaken eenmalig te behartigen.
 • Modelformulier voor herroeping: het in Bijlage I van deze voorwaarden opgenomen Europese modelformulier voor herroeping. Bijlage I hoeft niet ter beschikking te worden gesteld als de wederpartij ter zake van zijn bestelling geen herroepingsrecht heeft.
 

Artikel 2 – Identiteit van de volmachtgever

Besloten vennootschap handelend onder de naam: WVE B.V.

Vestigings- & bezoekadres: Jonkerbosplein 52 6534AB Nijmegen
Telefoonnummer: 024-2020959 (lokaal tarief)
Bereikbaarheid: maandag t/m vrijdag van 10.00 tot 17.00 uur
E-mail: [email protected] 

KvK-nummer: 83806075

Btw-identificatienummer: NL002295503B91

Artikel 3 – Algemene bepalingen

3.1       Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de Ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst buiten verkoopruimte tussen Ondernemer en Wederpartij.

3.2       Voordat de overeenkomst buiten verkoopruimte wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de Wederpartij beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal de Ondernemer voordat de overeenkomst buiten verkoopruimte wordt gesloten, aangeven op welke wijze de algemene voorwaarden bij de Ondernemer zijn in te zien en dat zij op verzoek van de Wederpartij zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.

3.3       Indien de overeenkomst buiten verkoopruimte elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst buiten verkoopruimte wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de Wederpartij ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de Wederpartij op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst buiten verkoopruimte wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de Wederpartij langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.

3.4       Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de Wederpartij zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

Artikel 4 – Het aanbod

4.1       Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

4.2       Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten, digitale inhoud en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de Wederpartij mogelijk te maken. Als de Ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten, diensten en/of digitale inhoud. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de Ondernemer niet.

4.3       Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de Wederpartij duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

Artikel 5 – De overeenkomst

5.1       De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de Wederpartij van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

5.2       Indien de Wederpartij het aanbod (langs elektronische weg) heeft aanvaard, bevestigt de Ondernemer onverwijld (langs elektronische weg) de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de Ondernemer is bevestigd, kan de Wederpartij zich terugtrekken.

5.3       Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de Ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige web omgeving. Indien de Wederpartij elektronisch kan betalen, zal de Ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

5.4       De Ondernemer kan zich binnen wettelijke kaders op de hoogte stellen of de Wederpartij aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst buiten verkoopruimte. Indien de Ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

5.5       De Ondernemer zal uiterlijk bij levering van zaak of dienst aan de Wederpartij de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de Wederpartij op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:

 1. het bezoekadres van de vestiging van de Ondernemer waar de Wederpartij de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de Wederpartij van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
 2. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
 3. de prijs met inbegrip van alle belastingen van het product, dienst of digitale inhoud; voor zover van toepassing de kosten van aflevering; en de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst buiten verkoopruimte;
 4. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is;
 5. indien de Wederpartij een herroepingsrecht heeft, het modelformulier voor herroeping.

5.6       In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering. 

Artikel 6 – Herroepingsrecht

6.1       De Wederpartij die handelt als consument kan een overeenkomst gesloten buiten de verkoopruimte zonder opgave van redenen ontbinden tot een termijn van 14 (veertien) dagen is verstreken, na de dag waarop de overeenkomst wordt gesloten.

6.2       Als de Wederpartij gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn door middel van het modelformulier voor herroeping of op andere ondubbelzinnige wijze aan de Ondernemer. 

6.3       Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de Wederpartij, 

6.4       Indien de Wederpartij herroept na eerst uitdrukkelijk te hebben verzocht dat de verrichting van de dienst of de levering van gas, water of elektriciteit die niet gereed voor verkoop zijn gemaakt in een beperkt volume of bepaalde hoeveelheid aanvangt tijdens de bedenktijd, is de Wederpartij de Ondernemer een bedrag verschuldigd dat evenredig is aan dat gedeelte van de verbintenis dat door de Ondernemer is nagekomen op het moment van herroeping, vergeleken met de volledige nakoming van de verbintenis. 

6.5       De Wederpartij draagt geen kosten voor de uitvoering van diensten of de levering van water, gas of elektriciteit, die niet gereed voor verkoop zijn gemaakt in een beperkt volume of hoeveelheid, of tot levering van stadsverwarming, indien: 

 1. a) de Ondernemer de Ondernemer de Wederpartij de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht, de kostenvergoeding bij herroeping of het modelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt, of;
 2. b) de Wederpartij niet uitdrukkelijk om de aanvang van de uitvoering van de dienst of levering van gas, water, elektriciteit of stadsverwarming tijdens de bedenktijd heeft verzocht.

6.6       Als de Wederpartij gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden. 

Artikel 7 – Verplichtingen van de Ondernemer bij herroeping

7.1       Als de Ondernemer de melding van herroeping door de Wederpartij op elektronische wijze mogelijk maakt, stuurt hij na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging.

7.2       De Ondernemer gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de Wederpartij heeft gebruikt, tenzij de Wederpartij instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de Wederpartij.

7.3       Als de Wederpartij heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft de Ondernemer de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen. 

Artikel 8 – De prijs

8.1       Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.

8.2       In afwijking van het vorige lid kan de Ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de Ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.

8.3       Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen. 

8.4       Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de Ondernemer dit bedongen heeft en: 

 1. a) deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
 2. b) de Wederpartij de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.

8.5       De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw. 

Artikel 9 – Nakoming overeenkomst en extra garantie

9.1       De Ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de Ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik. 

9.2       Een door de Ondernemer, diens toeleverancier, fabrikant of importeur verstrekte extra garantie beperkt nimmer de wettelijke rechten en vorderingen die de Wederpartij op grond van de overeenkomst tegenover de Ondernemer kan doen gelden indien de Ondernemer is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst. 

9.3       Onder extra garantie wordt verstaan iedere verbintenis van de Ondernemer, diens toeleverancier, importeur of producent waarin deze aan de Wederpartij bepaalde rechten of vorderingen toekent die verder gaan dan waartoe deze wettelijk verplicht is in geval hij is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst

Artikel 10 – Levering en uitvoering

10.1     De Ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten. 

10.2     Als plaats van levering geldt het adres dat de Wederpartij aan de Ondernemer kenbaar heeft gemaakt. 

Artikel 11 – Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging  

Opzegging:

11.1     De Wederpartij kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.

11.2     De Wederpartij kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde tegen het einde van de bepaalde duur opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand. 

11.3 De Wederpartij kan de in de vorige leden genoemde overeenkomsten:

– te allen tijde opzeggen en niet beperkt worden tot opzegging op een bepaald tijdstip of in een bepaalde periode; 

– tenminste opzeggen op dezelfde wijze als zij door hem zijn aangegaan; 

– altijd opzeggen met dezelfde opzegtermijn als de Ondernemer voor zichzelf heeft bedongen.

Verlenging:

11.4     Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, mag niet stilzwijgend worden verlengd of vernieuwd voor een bepaalde duur. 

Duur: 

11.5     Als een overeenkomst een duur van meer dan een jaar heeft, mag de Wederpartij na een jaar de overeenkomst te allen tijde met een opzegtermijn van ten hoogste één maand opzeggen, tenzij de redelijkheid en billijkheid zich tegen opzegging vóór het einde van de overeengekomen duur verzetten. 

Artikel 12 – Betaling

12.1     Voor zover niet anders is bepaald in de overeenkomst of aanvullende voorwaarden, dienen de door de Wederpartij verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen na het ingaan van de bedenktermijn, of bij het ontbreken van een bedenktermijn binnen 14 dagen na het sluiten van de overeenkomst. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan op de dag nadat de Wederpartij de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen. 

12.2     De Wederpartij zal nimmer verplicht worden tot vooruitbetaling van meer dan 50%. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de Wederpartij geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden. 

12.3     De Wederpartij heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de Ondernemer te melden. 

12.4     Indien de Wederpartij niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door de Ondernemer is gewezen op de te late betaling en de Ondernemer de Wederpartij een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is de Ondernemer gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,-; 10% over de daaropvolgende € 2.500,- en 5% over de volgende € 5.000,- met een minimum van € 40,-. De Ondernemer kan ten voordele van de Wederpartij afwijken van genoemde bedragen en percentages. 

Artikel 13 – Klachtenregeling

13.1     De Ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure. 

13.2     Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat de Wederpartij de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de Ondernemer. 

13.3     Bij de Ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de Ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de Wederpartij een meer uitvoerig antwoord kan verwachten. 

13.4     De Wederpartij dient de Ondernemer in ieder geval 4 weken de tijd te geven om de klacht in onderling overleg op te lossen. 

Artikel 14 – Volmacht

14.1     De Wederpartij geeft middels ondertekening van het formulier ‘Machtiging afsluiten leveringsovereenkomst energie’ een volmacht aan de Ondernemer om namens haar: 

 1. a) contracten voor de afname van producten dan wel voor de levering van diensten aan te gaan, deze te beheren en te beëindigen;
 2. b) de bestaande leveringsovereenkomsten tussen leverancier en de Wederpartij namens haar op te zeggen;
 3. c) het wijzigen van de inhoud van de leveringsovereenkomst van de Wederpartij

14.2     De Ondernemer zal doen wat redelijkerwijs mogelijk is om deugdelijk onderzoek te verrichten naar de Wederpartij en te beoordelen of deze kan worden aangemerkt als consument dan wel handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf. 

14.3     De Wederpartij geeft toestemming aan Ondernemer voor het ontvangen, inzien en wijzigen van gegevens waaronder o.a. aansluitgegevens, meetgegevens, facturatiegegevens, contactgegevens en overige gegevens die van belang zijn om de Wederpartij te begeleiden. 

14.4     Ondernemer verwerkt de door de Wederpartij verstrekte (persoons)gegevens conform de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

14.5     De uitvoering van de (rechts)handelingen voor de Wederpartij op basis van de volmacht geschiedt uitsluitend voor rekening en risico van de Wederpartij.

14.6     Ondernemer zal zorg dragen dat alle toepasselijke wet- en regelgeving wordt nageleefd in het kader van de aan hem verstrekte volmacht.

14.7     De Wederpartij verklaart bij ondertekening van het formulier ‘Machtiging afsluiten leveringsovereenkomst energie’ dat er momenteel geen andere volmachten van soortgelijke aard door haar aan derden zijn uitgegeven.

14.8     Deze volmacht treedt in werking op het moment van ondertekening en blijft van kracht tot het met de datum waarop de nieuwe leveringsovereenkomst eindigt.

Artikel 15 – Aanvullende of afwijkende bepalingen

15.1 Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de Wederpartij zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de Wederpartij op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

PRIVACY VERKLARING

Het beschermen van de persoonsgegevens die wij verwerken is voor ons van groot belang. Wij verwerken persoonsgegevens van onze klanten, potentiële klanten met wie wij contact hebben gelegd of willen leggen, ontvangers van eventuele nieuwsbrieven en van alle andere personen die contact met ons opnemen.

Bij de verwerking van persoonsgegevens in Nederland zijn wij per 25 mei 2018 gebonden aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming. In dit privacyreglement leggen wij uit hoe wij uw privacy beschermen en hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens. Heeft u vragen over dit privacyreglement? Dan leest u in dit privacyreglement hoe u daarover contact met ons kunt opnemen.

Wie verwerkt uw persoonsgegevens?
Dit privacyreglement gaat over het verwerken van persoonsgegevens door WVE B.V. als verwerkingsverantwoordelijke. Onze onderneming is gevestigd in Nijmegen aan Tarweweg 3. Telefonisch kunt u ons van maandag t/m vrijdag bereiken van 10:00 tot 17:00 uur op 024-2020959 of per e-mail via [email protected].

Welke persoonsgegevens verwerken wij?
Persoonsgegevens zijn gegevens die iets zeggen over u of gegevens die met u in verband kunnen worden gebracht. Alles wat met uw persoonsgegevens kan worden gedaan, bijvoorbeeld het verzamelen, opslaan, gebruiken, doorgeven of verwijderen van uw gegevens, noemt men het ‘verwerken’ van persoonsgegevens. Wij verwerken persoonsgegevens die u zelf aan ons heeft verstrekt door bijvoorbeeld het achterlaten van uw persoonsgegevens op onze website. Dit zijn contactgegevens en andere persoonsgegevens. Bijvoorbeeld uw naam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres, bedrijfsnaam, geboortedatum en overige informatie die noodzakelijk is met het oog op onze dienstverlening. Dit kunnen ook persoonsgegevens zijn die wij uit andere bronnen verkrijgen, zoals persoonsgegevens uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel, het Kadaster en persoonsgegevens die beschikbaar zijn op openbare (zakelijke) websites. Ook van wederpartijen kunnen wij persoonsgegevens van u ontvangen.

Voor welke doeleinden en op welke grond verwerken wij uw persoonsgegevens?
Om onze werkzaamheden goed te kunnen uitvoeren, hebben wij uw persoonsgegevens nodig en moeten wij deze ook verwerken. Wij verwerken uw persoonsgegevens indien dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst waarin u ons opdracht hebt gegeven of bij het achterlaten van uw gegevens op onze website. Daarnaast worden uw contactgegevens in ons klantsysteem gezet en kunnen deze – indien u ons daar toestemming voor hebt gegeven – worden gebruikt voor het verzenden van bijvoorbeeld nieuwsbrieven. Afhankelijk van de aard van uw zaak, kunnen ook andere persoonsgegevens dan uw contactgegevens noodzakelijk zijn. Wij kunnen uw persoonsgegevens ook verwerken als wij een gerechtvaardigd belang hebben en geen onevenredige inbreuk maak op uw privacy.

Hoe gaan wij met uw persoonsgegevens om?
Wij hebben maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen en om misbruik te voorkomen. Wij zorgen er bijvoorbeeld voor dat het systeem waarin wij uw persoonsgegevens opslaan beveiligd is.

Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?Wie zien er zeer nauwkeurig op toe dat al uw gegevens zorgvuldig bewaard en beschermd worden. Wij hanteren een bewaarbeleid waarin is vastgelegd hoe lang wij persoonsgegevens bewaren. Wij bewaren uw gegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor zij zijn verwerkt. Wij houden ons aan de wettelijke bewaartermijnen. Dossiers van klanten met daarin persoonsgegevens bewaren wij tot maximaal 10 jaar nadat de opdracht is geëindigd, tenzij er redenen zijn om dit dossier langer te bewaren.

Deelt WVE B.V. uw persoonsgegevens met derden?
In principe delen wij uw persoonsgegevens niet met derden. Soms kan het echter nodig zijn om uw persoonsgegevens wel met derden te delen. Het kan bijvoorbeeld noodzakelijk zijn uw persoonsgegevens met gerechtelijke instanties of met een wederpartij te delen. Daarnaast kan het noodzakelijk zijn uw persoonsgegevens te delen om een overeenkomst of notariële akte te sluiten. Gegevens kunnen ook worden gedeeld met door ons ingeschakelde opdrachtnemers, zoals een deurwaarder. Verder kunnen er wettelijke verplichtingen zijn op grond waarvan wij uw persoonsgegevens aan derden moet doorgeven. Indien een rechterlijke uitspraak ons verplicht tot het verstrekken van persoonsgegevens aan derden, zullen wij daaraan moeten voldoen. Uw persoonsgegevens worden niet met derden gedeeld voor commerciële doeleinden.

Uw persoonsgegevens bekijken of aanpassen?Wilt u weten welke persoonsgegevens wij over u hebben vastgelegd? U kunt bij WVE B.V. een overzicht opvragen van de persoonsgegevens die over u zijn of worden verwerkt. Vindt u dat uw
persoonsgegevens onjuist of onvolledig zijn verwerkt of vindt u het niet nodig dat bepaalde persoonsgegevens zijn verwerkt, dan kunt u een verzoek tot wijziging, aanvulling of verwijdering indienen bij WVE B.V.. Voorts heeft u het recht om bezwaar tegen de verwerking van uw persoonsgegevens te maken en heeft u het recht op gegevensoverdracht. Daarnaast heeft u het recht om een verleende toestemming voor het verwerken van uw persoonsgegevens in te trekken. Dit is bijvoorbeeld het geval bij het ontvangen van onze nieuwsbrief.

Indien u ons een dergelijk verzoek stuurt, zullen wij u zo spoedig mogelijk, maar in elk geval binnen 4 weken na ontvangst van uw verzoek informatie verstrekken over de acties die wij hebben ondernomen.

Voor vragen of klachten over de verwerking van persoonsgegevens door WVE B.V. kunt u een e-mail sturen naar [email protected] of uw schriftelijke verzoeken richten aan:

WVE B.V.
Inzageverzoek persoonsgegevens
Tarweweg 3, 6534 AM Nijmegen

Klachten toezichthouder
De Autoriteit Persoonsgegevens controleert of ondernemingen de Algemene verordening gegevensbescherming naleven. Indien u meent dat wij ons niet aan de geldende privacywetgeving houden, kunt u contact met ons opnemen. Wij helpen u graag met het vinden van een oplossing. Indien dat niet lukt, heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Over dit privacyreglement
De regelgeving op het gebied van privacyrecht verandert regelmatig. Ons privacy beleid is nooit helemaal klaar. Wij houden ons beleid up to date. WVE B.V.  kan dit privacyreglement daarom van tijd tot tijd wijzigen. Als deze wijzigingen ook voor u van belang zijn, dan attenderen wij u daarop of maken wij de wijzigingen op een opvallende manier aan u kenbaar. De meest actuele versie van ons privacyreglement kunt u steeds terugvinden op mijn website. Dit privacy reglement is laatstelijk gewijzigd op 23 Maart 2023